حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

» هنگام رانندگی، مراقب گفتگوی منفی درونی خود باشید. :: ۱۳٩٤/۳/۳
» اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی، تعهد یا تکلیف؟ :: ۱۳٩٤/٢/٧
» بکارگیری ارتباط مؤثر با رانندگان :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» شأن و جایگاه شغل رانندگی و اثرات آن بر تصادفات جاده‏ای :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» مراسم روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ته :: ۱۳٩۳/۸/٢٦
» سواد و حادثه چقدر با هم ارتباط دارند؟ :: ۱۳٩۳/٤/٢۱
» با عرض معذرت؛ برخی باید مالیات توحش بپردازند ! :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» اسکانیا؛ کابوس توپولوف در روی زمین :: ۱۳٩٢/٦/٢٠
» بازیگر جوان تئاتر ایران درگذشت :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» عطر افشانی جوان تفرشی روی خط زندگی :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» روز جهانی ارتباطات بر شما مبارک باد :: ۱۳٩٢/۳/٧
» ۱۳٩۱/۱٠/٢ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» دوتعریف ترافیکی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» جناب آقای وزیر لطفا بخوانید! :: ۱۳٩۱/۸/۱
» دیدگاه های یک محقق برجسته سلامت عمومی در زمینه ایمنی راهها :: ۱۳٩۱/٥/۱٠
» بیاموزیم! :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٧
» اقدام انسانی در وزارت راه :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
» چگونه به مصدومان حوادث رانندگی کمک کنیم ؟ :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» آن که غریب زیست و غریب‌تر پَر کشید :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» نخستین کنفرانس جهانی وزیران در موضوع ایمنی راهها :: ۱۳٩٠/٥/٩
» ایمنی در رانندگی از نوعی دیگر! :: ۱۳٩٠/٤/٥
» تفاوت :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» تولید خودروهای هوشمند برای جلوگیری از سوانح :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» مرگ کوشنده تاریخ و فرهنگ ایران در حادثه رانندگی :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» اهمال مسئولان و کشتار ایرانیان / اهالی دوبی این گونه نمی میرند! :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» سال نو: رانندگی نو :: ۱۳٩٠/۱/٩
» ارتباط بین سرعت و حادثه ترافیکی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» دلنوشته :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» ارقامی حزن انگیز! :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» حوادث رانندگی در 9ماهه اول سال (قسمت سوم) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» حوادث رانندگی در 9ماهه اول سال (قسمت دوم) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» حوادث رانندگی در 9ماهه اول سال (قسمت اول) :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» حق تقدم در میدان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» رانندگی در زمستان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» روز جهانی یادبود قربانیان حوادث راه ها :: ۱۳۸٩/٩/٩
» چرا؟ :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» ارتباط کفش با رانندگی :: ۱۳۸٩/٧/۳
» دولت را درگیر تولید خودرو نکنیم! :: ۱۳۸٩/٦/۳۱
» کمربند ایمنی :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» عابران پیاده: آسیب پذیرترین قربانیان :: ۱۳۸٩/٥/٤
» حوادث ترافیکی: اپیدمی مرگبار :: ۱۳۸٩/٥/۳
» کم توجهی سیاستمداران به ایمنی راه ها :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» حوادث رانندگی ایرانی در کشور همسایه :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» چه قدر دردناک است! :: ۱۳۸٩/۳/٢٦
» جام جهانی و حادثه رانندگی :: ۱۳۸٩/۳/٢٢
» کولر اتومبیل و گاز بنزن :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» عزم جهانی برای ورود به دهه اقدام برای ایمنی راه ها :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» ایمنی راه ها و مسئولیت دولت ها :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» نیازی به پرتاب موشک به فضا نیست! :: ۱۳۸٩/۳/۱٦
» دهه اقدام برای ایمنی راه ها :: ۱۳۸٩/۳/۳
» باز هم کودکان :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» هم اکنون زمان اقدام است :: ۱۳۸٩/٢/۱٩
» زمان بندی یک حادثه رانندگی :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
» بدون شرح :: ۱۳۸٩/۱/۱٠
» تعطیلات نوروز و جاده‌های پرخطر :: ۱۳۸٩/۱/۸
» یک تجربه موفق :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
» ایمنی راه ها و ضرورت توجه رهبران سیاسی :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» ضرورت مشارکت بخش خصوصی در ایمنی راه ها :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» اعتراض به کشتار ترافیکی در ایتالیا :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
» به این می گویند وجدان کاری و احساس مسئولیت انسانی! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی :: ۱۳۸۸/٩/٩
» میزگرد تأملی درعلل و پیامدهای حوادث ترافیکی از منظر اجتماعی و سلامت عمومی :: ۱۳۸۸/٩/٢
» میزگرد تاملی درعلل و پیامدهای حوادث ترافیکی از منظر اجتماعی و سلامت عمومی :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» آیا پایانی بر این درد خواهد بود؟ :: ۱۳۸۸/۸/۳
» راه ها را ایمن کنیم :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» 12عامل عمده مرگ و میر در سال 2002 :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» مظلوم ترین قربانیان در حوادث رانندگی :: ۱۳۸۸/٧/۱٤
» تجهیز خودروهای اروپا به سیستم خودکار تماس با اورژانس :: ۱۳۸۸/٧/۱٢
» کودکان را در صندلی جلو ننشانیم :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
» خودروی ناایمن :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» مشارکت چهره های سرشناس در ایمنی راه ها :: ۱۳۸۸/٦/٩
» ایمنی را به فرزندانمان بیاموزیم. :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» مشارکت دولت و جامعه برای ایمنی راه‌ها در تایلند :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
» گزارش جهانی پیشگیری از صدمات حوادث ترافیکی(قسمت چهارم) :: ۱۳۸۸/٤/٢٢
» گزارش جهانی پیشگیری از صدمات حوادث ترافیکی (قسمت سوم) :: ۱۳۸۸/٤/٢٠
» گزارش جهانی پیشگیری از صدمات حوادث ترافیکی (قسمت دوم) :: ۱۳۸۸/۳/٦
» گزارش جهانی پیشگیری از صدمات حوادث ترافیکی (قسمت اول) :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» ناوگان مسافربری عمومی: امن ترین وسیله نقلیه :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» هفته جهانی ملل متحد برای ایمنی راه ها :: ۱۳۸۸/٢/۱
» هفته جهانی ملل متحد برای ایمنی راه ها :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» نوروزی دیگر :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
» نگوییم تصادف ! :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» نقاط مرگ ! :: ۱۳۸۸/۱/۱٠
» ۱۳۸۸/۱/۸ :: ۱۳۸۸/۱/۸
» بدون شرح! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٤
» راه اندازی پایگاه شرمندگی :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» کودکان و ترافیک :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» 42 سال گذشت... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» جوانان و ایمنی راه ها :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٦
» راه ها را ایمن کنیم! :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» کمربند ایمنی را ببندید! :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» ؟؟؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱
» دوازده + یک فلش ! :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» هشدار! :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» گردهم آیی روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی در دانشگاه علامه طباطبایی :: ۱۳۸٧/٩/۱۱
» روز جهانی یادبود قربانیان حوادث رانندگی را گرامی می داریم. :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» اولین قربانی حادثه رانندگی :: ۱۳۸٧/٧/٩
» افزایش احتیاط: کاهش حوادث :: ۱۳۸٧/٧/٦
» سرعت و میدان بینایی :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» لزوم احتیاط در نزدیکی شهرها :: ۱۳۸٧/٦/٢۳
» کاهش تصادفات در گرو اراده جمعی :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» فعالیت داوطلبانه قربانیان برای پیشگیری از حوادث آینده :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» شما هم یک حامی سفر ایمن باشید. :: ۱۳۸٧/٦/۱۳
» تلاش جمعی برای ایمنی جاده ای :: ۱۳۸٧/٥/٢۱
» سرعت مطمئنه :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» فاصله ایمن :: ۱۳۸٧/٥/٧
» ۱۳۸٧/٥/٢ :: ۱۳۸٧/٥/٢
» هر دم از این باغ بری می رسد! :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» هیچ کس نباید در یک حادثه رانندگی کشته یا معلول شود. :: ۱۳۸٧/٤/٥
» نخستین جشنواره فرهنگی آموزشی راهبران- تهران، 7 و 8 خرداد :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» کمربند ایمنی را ببندید. :: ۱۳۸٧/۳/۱٢
» تربیت امروز، سعادت فردا :: ۱۳۸٧/٢/۳٠
» مراقب این ها هم باشیم. :: ۱۳۸٧/٢/٢٤
» مراقب باشید! :: ۱۳۸٧/٢/۱٥
» به گرد جهان برای صلح و محیط زیست :: ۱۳۸٧/٢/۱۱
» به این عکس خوب دقت کنید! :: ۱۳۸٧/٢/٤
» ۱۳۸٧/٢/٢ :: ۱۳۸٧/٢/٢
» دو سال گذشت. . . :: ۱۳۸٧/۱/٢۸
» وداع تلخ قهرمان :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
» مویه‌ای برای دانشجویانی که در آتش سوختند :: ۱۳۸٧/۱/۱۸
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٦/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» هر 3 دقیقه :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» یک خبر معمولی :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٢
» تحقیق در تصادفات :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» کمی تامل کنیم. . . :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
» آیا مرگ در جاده ها کاهش مي یابد؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» کوتاه و آموزنده برای مديران :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» كمك‌هاي اوليه و اهميت آن در حوادث رانندگي :: ۱۳۸٦/۱۱/٦
» صندلی ایمنی مخصوص کودکان :: ۱۳۸٦/۱۱/۱
» کشتار در جاده های جهان :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» عابرين پياده: قربانيان مظلوم :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٩
» كوتاه، گويا و تكان‌دهنده :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» تصادف مرگ بار در محور سمنان- دامغان :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
» ۱۳۸٦/۱٠/۱ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱
» ايمنی و زندگی :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» همايش پاسداشت زندگی در اروميه :: ۱۳۸٦/٩/۱۱
» تلفن همراه ممنوع! :: ۱۳۸٦/٩/٥
» روز جهانی يادبود قربانيان حوادث جاده ای گرامی باد :: ۱۳۸٦/۸/٢٢
» انجمن مادران مخالف با رانندگی در حال مستی :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» سرمايه‌اي ديگر، قرباني تصادف جاده‌اي :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» مهمترين عوامل تصادف: چرا؟ :: ۱۳۸٦/۸/٩
» ۱۳۸٦/۸/٩ :: ۱۳۸٦/۸/٩
» ۱۳۸٦/۸/۱ :: ۱۳۸٦/۸/۱
» فاجعه ترافيكي در كشورهاي كم درآمد :: ۱۳۸٦/٧/۳٠
» تلاش يک مادر داغديده برای بهبود ايمنی جاده ای :: ۱۳۸٦/٧/٢٢
» ۱۳۸٦/٧/۱٦ :: ۱۳۸٦/٧/۱٦
» ۱۳۸٦/٧/۱٥ :: ۱۳۸٦/٧/۱٥
» کشتار در جاده های جهان :: ۱۳۸٦/٧/۱٤
» ايمني جاده‌اي و جوانان :: ۱۳۸٦/٦/٢۸
» ۱۳۸٦/٦/٢٧ :: ۱۳۸٦/٦/٢٧
» ۱۳۸٦/٦/۱۳ :: ۱۳۸٦/٦/۱۳
» كمربند ايمني :: ۱۳۸٦/٦/۸
» ۱۳۸٦/٦/٦ :: ۱۳۸٦/٦/٦
» ۱۳۸٦/٦/٤ :: ۱۳۸٦/٦/٤
» ۱۳۸٦/٤/٢٦ :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» ۱۳۸٦/٤/٢٦ :: ۱۳۸٦/٤/٢٦
» ۱۳۸٦/٤/٢٠ :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ۱۳۸٦/٤/۱٩ :: ۱۳۸٦/٤/۱٩
» ۱۳۸٦/٤/۱٢ :: ۱۳۸٦/٤/۱٢