حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

 
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٢/٢٢  

 

همه تلاش ما ساختن فردایی است که در آن هر انسانی احساس مسئولیت کند. زمانی که بتوانیم انسان هایی مسئول بسازیم آن گاه شانسی برای موفقیت خواهیم داشت.
 

(راهیت بالوجا تلاشگر ایمنی جاده ای در هند)


کلمات کلیدی: