حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

مراقب باشید!
ساعت ۳:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱٥  

 

 

به این تصویر خوب نگاه کنید. این اتفاقی است که در اثر برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده رخ می دهد.
هرگز عبور از عرض خیابان را کاری پیش پا افتاده تلقی نکنید. طی این مسیر به ظاهر ساده و کوتاه می تواند مسیر یک زندگی را تغیییر دهد. پس همیشه مراقب باشید!


کلمات کلیدی: