حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

مراقب این ها هم باشیم.
ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٤  

 

حتما برایتان پیش آمده که به هنگام عبور از جاده ای با لاشه متلاشی شده حیوانی در کنار جاده روبرو شده اید. حیوانات هم مانند انسان ها در جاده ها مظلومند. بیایید به هنگام رانندگی مراقب آن ها هم باشیم. فراموش نکنیم که تصادف با حیوانات، با مرگ یک جاندار مظلوم به پایان نمی رسد. بلکه زمینه ساز آسیب های جدی برای سرنشینان خودرو است.


کلمات کلیدی: