حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

کمربند ایمنی را ببندید.
ساعت ۳:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۳/۱٢  

کمربند ایمنی هزینه بسیار نازلی است که شما برای سلامتی بسیار گرانبهای خود در هنگام رانندگی می پردازید. هرگز در پرداخت این هزینه اندک، خست به خرج ندهید. چون ممکن است بعدا مجبور شوید بهای بسیار سنگینی بپردازید.


کلمات کلیدی: