حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

فاصله ایمن
ساعت ۱:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٥/٧  

 

دوستان ما در کانون ترافیک ایمن, روش جالبی را برای رعایت فاصله ایمن پیشنهاد می کنند که عینا از وبلاگشان برای شما نقل می کنیم:

عدم رعایت فاصله ایمن..........بارها شنیده ولی بکار نبسته ایم.جمله فاصله هر کس از اتومبیل جلویی به اندازه عقل اوست میتواند مفید باشد.اما

              فاصله ایمن ۲ ثانیه

و رعایت آن میتواند مفید واقع شود.محاسبه آن بسیار ساده وکاربرد موثری دارد.

در حال حرکت ؛انتهای اتومبیل جلویی  هنگام عبور از روی یک نقطه مشخص (مثل یکی ازخطوط مقطع روی جاده)را درنظر گرفته وعدد۴۰۰۲ و۴۰۰۱ رابر زبان بیاورید.اگر قبل از پایان این دو عدد به نقطه مشخص شده نرسید؛ شما فاصله ایمن را رعایت نموده وبسلامت به مقصد خواهید رسید.تمرین کنید وبه دیگران نیز یاد دهید.


کلمات کلیدی: