حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

 
ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٦/٤  

  

انجمن حاميان سفر ايمن

1- ضرورت تشكيل

آمار رو به افزايش تعداد تصادفات جاده‌اي وتلفات وخسارات ناشي از آن در ايران به حدي رسيده است كه بنا به بعضي گفته‌ها، با تلفات جنگ ايران وعراق برابري كرده و يا شايد از آن هم پيشي گرفته باشد و اين درحالي است كه اساسا جنگ درماهيت خود، مرگ وجراحت رابه دنبال دارد و به همين دليل فوت وجراحات ناشي از جنگ، امور غيرعادي محسوب نمي‌شوند. (هرچند كه در جنگ‌هاي مدرن امروزي سعي بر اين است كه تلفات انساني به حداقل ممكن برسد.) اما مسافرت به چه منظوري انجام مي‌شود.؟ البته هدف از سفر هرچه باشد مطمئنا كسي نمي‌خواهد پايان آن به مرگ يا نقص عضو و يا مصدوميت و خسارت بيانجامد.

دربررسي هاي اوليه بنظر مي‌‌رسد كه تحقيقات و پژوهش‌هاي زيادي در رابطه با تصادفات جاده‌اي در ايران انجام نشده است وسوالات بسياري وجود دارد كه هنوز بي‌پاسخ مانده است.اين سوالات  با توجه به ماهيت پديده، چند وجهي وچند بعدي است.

دلايل تصادفات جاده‌اي چيست؟ آيا ميزان خسارت هاي مالي برآورد شده است ؟ آيا وضعيت خانواده‌هايي كه از دست دادن يا مصدوميت يكي از اعضاي خانواده براثر تصادف، تاثير عمده‌اي بر زندگي آنها گذاشته است، بررسي شده ويا مورد حمايت قرار گرفته‌اند؟ چه برنامه‌هاي فرهنگي وآموزشي براي كاهش تصادفات  اجرا شده است؟

البته سازمان‌هاي متعددي در رابطه با حمل ونقل جاده‌اي وتصادفات جاده‌اي فعاليت دارند كه به حساسيت موضوع آشنا بوده و به همين دليل در سال‌هاي اخير كميسيوني بنام كميسيون ايمني با عضويت كليه سازمان‌ها و ارگان‌‌هاي دولتي كه به نوعي با مساله تصادفات جاده‌اي درگير هستند تشكيل شده است. اما با توجه به اهميت فوق العاده موضوع و متاسفانه آمار روزافزون تصادفات ودرنتيجه كشته‌ها و مجروحان اين حوادث، جاي خالي سازمان‌هاي غير دولتي به چشم مي‌خورد. سازمان هايي كه بنا به وظايف تعريف شده‌اي كه دارند، نقش بازوي سازمان‌هاي دولتي در بخش‌هاي مردمي را ايفاء می کنند. بر اين اساس، ايده تشكيل يك انجمن غيردولتي با موضوع تصادفات جاده‌اي بنام انجمن حاميان سفر ايمن شكل گرفته است

2-  اهداف :

1-     تلاش درجهت ترويج فرهنگ ايمني ترافيك

2-    تلاش درجهت سازماندهي وتوسعه مطالعات وآموزش هاي ايمني ترافيك

3-    آگاه سازي جامعه ازخسارات واثرات جانبي حوادث رانندگي وآماربالاي آن درسطح كشور 

4-    شناسائي كمبودها و خلا ءهاي موجود درزمينه هاي قانوني- اجرائي واعلام آن به مراجع ذيربط

5-    جذب وهدايت فعاليت هاي حمايتي براي كاهش آلام آسيب ديدگان ازتصادفات جاده اي 

6-    اطلاع رساني به مراجع مردمي ودولتي درباره اقدامات لازم براي ارتقا ايمني ترافيك 


کلمات کلیدی: