حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

؟؟؟
ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱  

 

براستی چاره این گونه رفتار و اعمال در جامعه ما چیست؟

چه باید کرد؟


کلمات کلیدی: