حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

راه ها را ایمن کنیم!
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢  

 

هر ٣ دقیقه کودکی بر اثر حادثه ترافیکی در گوشه ای از جهان می میرد.

راه ها را برای عبور کودکان ایمن کنیم!

(تصویر فوق مربوط به کمپین جهانی ایمنی راه هاست که توسط کمیسیون ایمنی جهانی راه ها commission for global road safety  در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود.)


کلمات کلیدی: