حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

هفته جهانی ملل متحد برای ایمنی راه ها
ساعت ۳:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱/٢٦  

به موجب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠۵، سوم تا نهم اردیبهشت ماه هر سال بعنوان هفته جهانی ملل متحد برای ایمنی راه ها نامگذاری شده است. با تصویری نمادین که به ابتکار اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس تهیه شده، به استقبال این هفته می رویم.

 

          


کلمات کلیدی: