حاميان سفر ايمن

تلاش در مسیر نیل به جامعه عاری از حوادث ترافیکی منجر به مرگ و معلوليت

گزارش جهانی پیشگیری از صدمات حوادث ترافیکی (قسمت سوم)
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٤/٢٠  

در تهیه این گزارش بیش از 100 متخصص بین‌المللی از بخش‌های حمل‌و‌نقل و ترافیک، سلامت و بهداشت و سایر بخش‌های دولتی و نیز سازمان‌های غیردولتی مشارکت کرده‌اند. گزارش حاوی مهمترین چالش‌های مرتبط با ایمنی ترافیک و نیز راهکارهای موثر در راستای مواجهه با این چالش‌هاست. قطعنامه سال 2004 مجمع عمومی سازمان‌ملل‌متحد در موضوع ایمنی راه‌ها، از همه دولت‌های جهان درخواست می‌کند که به‌کارگیری توصیه‌ها و راهکارهای گزارش جهانی را آغاز کنند و این روند هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان جریان دارد. در همین راستا سازمان بهداشت جهانی فعالیت‌ها و ابتکارات متعددی را در کشورهای مختلف جهان به انجام می‌رساند. کمک به پلیس در جمع‌آوری اطلاعات ترافیکی در کشور اتیوپی، همکاری با وزارت بهداشت ویتنام به منظور ایجاد سیستم مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی برای رانندگان موتورسیکلت و مشارکت در برنامه‌های گسترش استفاده از کلاه ایمنی در کامبوج از جمله این فعالیت‌ها هستند.

در سال 2007 سازمان بهداشت جهانی، تدوین یک راهکار عملی برای کمک به کشورها در زمینه ارزیابی عملکرد خود در ارتباط با توصیه‌های گزارش جهانی را آغاز کرد. این برنامه منجر به یک گزارش نهایی در زمینه وضعیت موجود ایمنی راه‌‌ها در جهان خواهد شد. گزارش مذکور مبتنی بر داده‌‌هایی خواهد بود که از کلیه کشورها در مواردی چون وجود یا عدم وجود یک نهاد ملی هدایت‌کننده ایمنی راه‌ها، قوانین ترافیکی و نوع اعمال آن‌ها، نوع مواجهه کشورها با عوامل کلیدی در ایمنی چون سرعت، مشروبات الکلی، کمربند، کلاه ایمنی و خدمات اورژانس جمع‌آوری می‌شود. جمع‌آوری داده‌ها از سال 2008 در کشورهای مختلف آغاز شده است و گزارش نهایی در آگوست 2009 منتشر خواهد شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 26 مارس 2008 (7 فروردین سال جاری) طی قطعنامه‌ای به پیشنهاد 41 دولت عضو از جمله دولت ایران، از همه کشورهای جهان درخواست کرد که فعالانه در روند تهیه گزارش مشارکت کنند.  این گزارش، تصویری روشن از وضعیت ایمنی راه‌ها در جهان ارائه خواهد کرد و مبنای آن، گزارش جهانی سال 2004 در خصوص پیشگیری از صدمات ترافیکی خواهد بود.  

 

 

 


کلمات کلیدی: