چرا استاد بنان نابینا شد؟

در آذر ماه ۱۳۳۶ وقتی استاد بنان با اتومبیل شخصی در جاده کرج مشغول رانندگی بود با کامیونی که فاقد چراغ ایمنی عقب بود تصادف کرد و در این سانحه چشم راست خود را از دست داد و به همین خاطر همیشه از عینک دودی استفاده می‌کرد.

شادروان «ابوالحسن ورزی»، دوست نزدیک بنان شعر زیر را تحت تاثیر این واقعه سرود:

دیدیم چو بازیگری دور زمان را                                      بازیچه گرفتیم همه کار جهان را

ما از گذر عمر به جز درد چه دیدیم                                  تا دل بسپاریم جهان گذران را

باریست گران محنت این عمر به دوشم                             تا چند کشم زحمت این بار گران را

از بهر نمایاندن غم‌های نهان بود                                    روزی که دمیدند به تن پرتو جان را

در خرمن صاحب‌نظران برق بلا شد                                آن شعله که افروخت چراغ دگران را

آماج بلا جز دل ارباب هنر نیست                                   سر خط امان داده قضا بی‌هنران را

می‌خواست که در چشم هنر نور نماند                            آسیب رسانید اگر چشم بنان را

افسوس که تاریک شد آن دیده که می‌دید                      با برق نگاهی همه اسرار نهان را

 

به نقل از سایت جام جم

 

/ 2 نظر / 79 بازدید
چهارسوی تبلیغات

تبلیغات رایگان و انبوه در چهارسوی تبلیغات منتظر حضور شما هستیم. 4ads.ir info@4ads.ir