ایمنی راه ها و ضرورت توجه رهبران سیاسی

کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد

"پیشاز هر چیز، این مسئله بسیار ضروری است که دولتمردان بپذیرند که یک مشکل در سطح ملی وجود دارد. و اینکه درک کنند که این مشکل فقط به عهده وزارت حمل ونقل نیست بلکه وزارتخانه‌های امور مالی (دارایی)، بهداشت، آموزش، دادگستری و پلیس را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین لازم است آنها برنامه‌ای ملی برای اعلام تلفات و صدمات حوادث ترافیکی تدوین کنند؛ کاری که بسیاری از دولت‌ها تاکنون انجام داده‌اند. و من به سایر رهبران جهان نیز تاکید می‌کنم که به این مسئله به عنوان مشکلی عمده  نگاه کرده و نقش رهبری خود را در این زمینه ایفا کنند.

 من تصور می‌کنم که سازمان ملل باید دولت‌ها را قانع کند که که این یک مشکل واقعی است. در این خصوص، صدای سازمان ملل واضح است. این نهاد بین‌المللی برای مواجهه با این مسئله از قدرت مناسب برخوردار است و من  فکر می‌کنم که باید در این حیطه کارهای بیشتری انجام گیرد."

 

/ 0 نظر / 17 بازدید