ایمنی را به فرزندانمان بیاموزیم.

 

 

کودکان در برابر حوادث بسیار آسیب‌پذیرند.

ایمنی را از پایین‌ترین سنین به فرزندانمان بیاموزیم.

این کار هم باعث افزایش مصونیت آن‌ها در برابر حوادث می‌شود،

و هم از آن‌ها شهروندان و والدین مسئول در آینده می‌سازد.

/ 2 نظر / 16 بازدید