سرعت و میدان بینایی

 

 

آیا می‌دانید که افزایش سرعت در هنگام رانندگی موجب کاهش میدان بینایی می شود؟

با فشار دادن پدال گاز و افزودن بر سرعت وسیله نقلیه، به تدریج از میزان تسلط چشم راننده بر جاده کاسته می‌شود.

کاهش میدان بینایی عاملی است  که بیش ازهر عامل  دیگری به وقوع حادثه کمک می‌کند.

/ 0 نظر / 16 بازدید