افزایش احتیاط: کاهش حوادث

بر اساس آمارهای پلیس راه، توزیع تصادفات فوتی و جرحی در ساعات مختلف روز چنین بوده است:

 

8 تا 12 ظهر        19.7%

12 تا 16             27.2%  

16 تا 20              28%

20 تا 24             11.3%

 

کاهش تعداد تصادفات در ساعات 20 تا 24 حاوی نکته عبرت آموزی است. در این ساعات هوا تاریک می‌شود و به تدریج از سرعت خودروها کاسته شده و به دلیل کاهش دید، میزان احتیاط رانندگان بیشتر می‌شود. این امر بیا‌نگر این حقیقت مغفول است که کاهش سرعت و افزایش احتیاط تا چه حد می‌تواند در کاهش حوادث رانندگی موثر باشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید