آیا مرگ در جاده ها کاهش مي یابد؟

بنا به اعلام سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، در 9 ماهه سال 86 ، تعداد تلفات تصادفات ترافيكي نسبت به 9 ماهه سال 85، 8/14درصد كاهش داشته است. اين كاهش شامل 4/8 درصد در بخش درون شهري و 7/18 درصد در بخش برون‌شهري بوده است.

از مجموع 30 استان كشور، 25 استان كاهش تلفات داشته‌اند.

/ 0 نظر / 19 بازدید