فعالیت داوطلبانه قربانیان برای پیشگیری از حوادث آینده

 

در کشور دانمارک برای ایجاد حساسیت بیشتر در نوجوانان نسبت به ایمنی ترافیک از شیوه جالبی استفاده می‌شود. در این شیوه داوطلبانی از میان قربانیان حوادث ترافیکی مشارکت دارند. این افراد از مدارس راهنمایی و دبیرستان دیدن می‌کنند و برای دانش‌آموزان شرح می‌دهند که چگونه طی یک حادثه رانندگی معلول شده‌اند. هدف از این کار، ایجاد توجه و حساسیت در جوانان نسبت به رفتارهای ترافیکی خود و ایجاد بحث و گفتگو در این‌ زمینه است. حدود 40 داوطلب در این رابطه در دانمارک فعالیت می‌کنند.

/ 0 نظر / 16 بازدید