ایمنی راه ها و مسئولیت دولت ها

تجارب کشورهای مختلف در مهار بحران ایمنی راه ها حاکی از آن است که اراده سیاسی در سطوح بالای حکومت، در موفقیت برنامه‌های کاهش حوادث ترافیکی نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند. این واقعیت هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است.

دولت فرانسه با اولویت‌بخشی به مسئله ایمنی راه‌‌ها، از طریق اتخاذ مقررات سختگیرانه در خصصوص تخلفات ترافیکی در فاصله سال‌های 2002 تا 2006 ، توانست میزان تلفات حوادث راه‌ها را به نصف برساند.

دولت ویتنام در سال 2007 با اعمال قانون اجبار به استفاده از کلاه ایمنی  توانست ظرف 10 ماه، از 1200 مرگ و 2200 مصدومیت جدی پیشگیری کند.

تجربه نشان داده است که صرفا با تصویب قوانین نمی توان به مقابله با موج  کشتار و مصدومیت در جاده‌ها ‌رفت. قوانین نیازمند زمینه‌سازی فرهنگی و اعمال سختگیرانه هستند و این امر تنها از طریق اراده قوی سیاسی در سطوح بالای تصمیم‌گیری امکان‌پذیر است.

/ 1 نظر / 18 بازدید
کانون ترافیک ایمن

در سفری به نخجوان متوجه رعایت دقیق قوانین رانندگی شدم وقتی علت راجویا شدم جریمه های بسیار سنگین با توجه به در امد کم مردم را عامل اصلی یافتم.جریمه سرعت غیر مجاز حدود نیم میلیون تومان!!!! واضح است که جرایم یکصد هزار تومانی در کشور ما راه به جایی نخواهد برد.