آیا ارتباطی بین انسان سالم و رانندگی سالم می‌بینید؟

نازنین صادقی

طبیعت هر انسانی یکتا و منحصر به فرد است. انسان ویژگی‌هایی دارد که به رشد فردی او کمک می‌کند. او زمانی به کمال می‌رسد که بتواند استعدادهایش را شکوفا کند. استعدادها و ویژگی‌ها در همه انسان‌ها وجود دارد اما نزد همه یکسان نیست.

استعداد یعنی توانمندی‌ای که من در این زمینه می‌توانم انجام دهم و دیگری این‌گونه نمی‌تواند. استعداد، آن ویژگی‌ای است که میان من و دیگران تفاوت ایجاد می‌کند و در نهایت به شکوفایی و سازندگی می‌رسد. شخصیت سالم انسان را به شکوفایی استعدادهایش می‌رساند. اما شخص سالم چه ویژگی‌هایی دارد:

 • می‌داند کیست و کجاست
 • نقاط قدرت و ضعف خود را می‌شناسد
 •  شکیبا است
 • خود را می‌پذیرد
 • به آن‌چه نیست تظاهر نمی‌کند
 • در گذشته زندگی نمی‌کند
 • از هستی خود در حال حاضر آگاه است و نگاه به آینده دارد
 • در جست و جوی تجربه‌های تازه است
 • در تلاش برای رسیدن به هدف‌هایی است که به زندگی‌اش معنا می‌بخشد
 • بر زندگی تسلط آگاهانه دارد
 • در انتخاب عملش آزاد است
 • مسوول هدایت زندگی خود و سرنوشت خود است
 • به زندگی عشق می‌ورزد
 • در زندگی معنا و دورنمای مناسب خود را یافته است
 • با دیگران ارتباط می‌گیرد و در مقابل خود و دیگران مسوول است

موانع بازدارنده‌ی بروز استعداد را بشناسیم:

 الف- فردی

 • سرعت در زندگی
 • اضطراب و ناآرامی
 • ترس
 • به دنبال نتیجه بودن
 • بی‌تفاوتی نسبت به خود، جامعه و جهان هستی
 • نشناختن توانایی‌ها، احساسات و نیازهای خود
 • ازبین رفتن شور و شوق در زندگی

ب- خانوادگی

 • تقلید، رقابت‌ها، حسادت‌، برتری‌جویی
 • تصمیم‌گیری به جای فرد
 • دخالت‌های پرورشی، رشدی، تغذیه‌ای

پ- فرهنگی

 • کوچک‌بینی فرد
 • انواع تعصب (جنسی، قومی، تحصیلات، تغذیه، ...)
 • حذف تدریجی گویش‌ها و لهجه‌ها

ت- اجتماعی

 • محدودیت‌ها و کمبودهای روش‌های اجتماعی
 • کمبود منابع مطالعاتی
 • کمبود تجربه
 • محدود کردن ابزار و تنگ کردن محیط (دیدن تنها یک راه حل برای مشکل، ...)
 • ترویج اندیشه‌ی نیستی (ناامیدی، افکار منفی، ...)

ج- اقتصادی

 • تورم
 • انحصاری بودن بازار کار (انتخاب شغل و رشته بر اساس جای خالی که در جامعه وجود دارد)
 • بحران‌ها

در این باره با یکدیگر بیشتر گفت و گو خواهیم کرد. ] نشریه‌ی نامه مربی،موسسه پژوهشی کوکان دنیا، شماره‌ی 58، بهار 90[

/ 0 نظر / 21 بازدید