حوادث رانندگی ایرانی در کشور همسایه

درچند هفته اخیر خبری مشابه را سه بار در روزنامه های کشور خواندیم :

اتوبوس ایرانی در ترکیه دچار حادثه شد . در دوبار اول متاسفانه چند تن از هموطنان کشته و در بار سوم 40 تن از مسافران مجروح شدند.

به این ترتیب به نظر می رسد که  حوادث رانندگی در داخل کشور کم بود که به خارج از مرز ها نیز تسری پیدا کرده است.

آیا رانندگان این اتوبوس ها با مسیر و مشخصات آن آشنایی نداشته اند؟

آیا رانندگانی از تجربه کافی برخوردار نبوده اند؟

آیا اتوبوس ها از نظر فنی دارای مشکل بوده اند؟

بهر حال حادثه برای سه اتوبوس در فاصله زمانی کوتاه و در کشور همسایه موضوعی است قابل بررسی که امیدواریم توجه مسئولان امر را به خود جلب کند.    

/ 0 نظر / 18 بازدید